zprávy

Barvy blízké infračervené oblasti vykazují absorpci světla v oblasti blízké infračervené oblasti 700-2000 nm. Jejich intenzivní absorpce obvykle pochází z přenosu náboje organického barviva nebo komplexu kovů.

Materiály s blízkou infračervenou absorpcí zahrnují kyaninová barviva s prodlouženým polymetinem, ftalokyaninová barviva s kovovým středem hliníku nebo zinku, naftalokyaninová barviva, komplexy niklu a dithiolenu se čtvercovou planární geometrií, skvarylová barviva, chinonové analogy, diimoniové sloučeniny a azoderiváty.

Aplikace využívající tato organická barviva zahrnují bezpečnostní značení, litografii, optická záznamová média a optické filtry. Laserem indukovaný proces vyžaduje téměř infračervená barviva, která mají citlivou absorpci delší než 700 nm, vysokou rozpustnost pro vhodná organická rozpouštědla a vynikající tepelnou odolnost.

IAby se zvýšila účinnost přeměny energie organického solárního článku, jsou zapotřebí účinná blízká infračervená barviva, protože sluneční světlo zahrnuje blízké infračervené světlo.

Dále se očekává, že blízká infračervená barviva budou biomateriály pro chemoterapii a zobrazování hlubokých tkání in vivo pomocí luminiscenčních jevů v blízké infračervené oblasti.


Čas zveřejnění: 25. ledna-2021